• darkblurbg

21e symposium 'Profielen maken verschil'

Op woensdag 16 november van 09.30 – 13.30 uur vindt in Amersfoort bij SLO de 21e halfjaarlijkse conferentie van het Profielenberaad plaats. Na de voorjaarsbijeenkomst over onze rol in de onderwijsontwikkeling van scholen, heeft een voorbereidingsgroep verder gesproken over de missie, visie en rol van het Profielenberaad.

Wat is onze ambitie? In welke opzichten maken we verschil? Hoe weten we dat? Wat bindt ons? Hoe dragen we dat beter uit? Wat betekent dat voor de rol en voor de naamgeving van het Profielenberaad? 

Samen met de voorbereidingsgroep hebben we een visiedocument opgesteld dat als basis dient voor een intensieve gedachtewisseling met alle 15 profielorganisaties. Aan de hand van dit visiestuk en de presentatie van een excellente profielschool gaan we op een actieve manier met elkaar het gesprek aan over bovenstaande vragen.

We vragen iedere profielorganisatie om met 3 vertegenwoordigers te komen: een leraar/teamleider, een schoolleider/bestuurder en een projectleider/voorzitter van de profielorganisatie zelf. 

 

Datum: 16 november 2022 van 09:00 (inloop) - 13:30 uur (incl.lunch)

Plaats: SLO, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort (naast Amersfoort CS)

Gespreksleider: Pieter Hettema

Deelname: gratis voor leden van het Profielenberaad

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.