• darkblurbg

Verslag seminar Platform Profielonderwijs 15 november 2023

Verslag seminar Platform Profielonderwijs 15 november 2023

Hoe werk je aan duurzame innovaties binnen het onderwijs en binnen de profielorganisaties in het bijzonder? Dat was de vraag die centraal stond bij het seminar op 15 november 2023. Het kwam naar duidelijk naar voren bij de twee gastsprekers: Tijana Prokic Breuer (Education Lab) en Suzanne Unck (Impuls Open Leermateriaal). En ook bij de presentaties van Technasium en Havisten Competent. Zo’n 25 voorzitters, projectleiders en coördinatoren van profielorganisaties waren aanwezig.

Verslag 22e seminar: toegankelijk talentonderwijs

Verslag 22e seminar: toegankelijk talentonderwijs

Hoe kunnen we ons als profielorganisaties herpositioneren en onze toegevoegde waarde als expert- en netwerkorganisaties duidelijk naar voren laten komen? Welke mogelijkheden zien we voor het delen van expertise en leermaterialen buiten de eigen organisaties? Deze vragen stonden centraal in het seminar op woensdagochtend 12 april bij SLO, waarin zo’n 30 voorzitters, projectleiders en coördinatoren van profielorganisaties aanwezig waren en ook enkele betrokkenen vanuit Impuls Open Leermiddelen aansloten.

Verslag 21e symposium: Profielen maken verschil

Verslag 21e symposium: Profielen maken verschil

Op woensdag 16 november jl. spraken ruim 30 vertegenwoordigers van 13 (van de 15) profielorganisaties met elkaar over de vraag: wat is de rol en ambitie van ons gezamenlijke netwerk – dat we tot nu toe ‘profielenberaad’ noemen? Waarin zit de meerwaarde voor de scholen en profielorganisaties? In welke opzichten maken profielen verschil? Hoe dragen we dat beter uit? Past daar, 11 jaar na haar oprichting, de naam ’Profielenberaad’ nog bij?

Seminar ‘Toegankelijk Talentonderwijs’

Seminar ‘Toegankelijk Talentonderwijs’

Op woensdagochtend 12 april van 09.30-13.30 uur vindt in Amersfoort bij SLO de 22e halfjaarlijkse conferentie van het Profielenberaad plaats. Na het visie-seminar van november gaan we deze keer dieper in op de vraag hoe invulling te geven aan meer Toegankelijk Talentonderwijs.

21e symposium 'Profielen maken verschil'

21e symposium  'Profielen maken verschil'

Op woensdag 16 november van 09.30 – 13.30 uur vindt in Amersfoort bij SLO de 21e halfjaarlijkse conferentie van het Profielenberaad plaats. Na de voorjaarsbijeenkomst over onze rol in de onderwijsontwikkeling van scholen, heeft een voorbereidingsgroep verder gesproken over de missie, visie en rol van het Profielenberaad.

Terugblik op het online seminar 'Parels van hybride profielonderwijs'

Terugblik op het online seminar 'Parels van hybride profielonderwijs'

Het profielenberaad bestaat 10 jaar en organiseerde op vrijdag 3 december jl. voor de 20e keer een themabijeenkomst. Dit keer stond het online seminar in het teken van ‘Parels van hybride profielonderwijs’. Aanleiding hiervoor zijn de vele creatieve vormen van profielonderwijs die in de afgelopen periode van afstandsonderwijs zijn ontwikkeld.

Jubileum-seminar 'Parels van hybride profielonderwijs'

Jubileum-seminar 'Parels van hybride profielonderwijs'

Op vrijdagochtend 3 december 2021 organiseert het Profielenberaad van 10.00-12.00 uur een online jubileum-seminar onder de noemer 'Parels van hybride profielonderwijs'. Het programma bestaat uit een interactieve plenaire bijdrage van Inge Molenaar en Lodewijk Asscher en een workshopronde waarin enkele docenten/scholen hun creatieve voorbeelden delen van een nieuwe balans tussen afstandsonderwijs en fysieke activiteiten. Welke nieuwe onderwijsvormen hebben zich ontwikkeld en wat leren we daarvan?

18e themabijeenkomst 'Wat kunnen we leren van auditeren in coronatijd?'

18e themabijeenkomst 'Wat kunnen we leren van auditeren in coronatijd?'

In het afgelopen jaar hebben profielorganisaties hun aanpak van auditeren en visiteren moeten aanpassen als gevolg van de coronabeperkingen. Dat heeft geleid tot andere vormen van voorbereiding en tot experimenten met online visiteren. Welke ervaringen hebben profielorganisaties hiermee opgedaan en wat kunnen we hiervan ‘meenemen’ als de beperkingen weer wegvallen?

Terugblik op online seminar 'Waarderend auditen'

Terugblik op online seminar 'Waarderend auditen'

Op woensdag 25 november jl. vond het online seminar De meerwaarde van 'waarderend auditen' plaats. Aan dit seminar namen zo'n 30 vertegenwoordigers van profielorganisaties deel, waaronder met name mensen die zich bezighouden met visitaties/audits.

Profielonderwijs in tijden van corona - 5: Technasiumonderwijs op afstand

Profielonderwijs in tijden van corona - 5: Technasiumonderwijs op afstand

De scholen zijn al een aantal weken gesloten. Ook technasiumdocenten en -leerlingen zijn druk aan het ervaren wat wel en niet werkt bij onderwijs op afstand. Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarbij leerlingen in teams samenwerken aan opdrachten van echte opdrachtgevers is niet het eenvoudigste vak om op afstand door te laten gaan. Gelukkig zijn technasiumdocenten niet voor één gat te vangen.

Profielonderwijs in tijden van corona - 4: Kairos en corona

Profielonderwijs in tijden van corona - 4: Kairos en corona

Meer dan 30 jaar werk ik inmiddels in het onderwijs als docent, schoolleider, directeur van de SHZG. En ik ben een echte vernieuwer. Ik schreef en organiseerde klassenprojecten, studiedagen, conferenties. Altijd vanuit de diepe wens om te zoeken naar wat werkelijk belangrijk is voor leerlingen en hoe we daar het beste aan kunnen werken.

Profielonderwijs in tijden van corona - 3: NLT, een vak dat je leert hoe COVID-19 werkt

Profielonderwijs in tijden van corona - 3: NLT, een vak dat je leert hoe COVID-19 werkt

Als er één leraar is die snapt hoe een pandemie ontstaat is het Mart Mojet wel. Mart is biochemicus en geeft nlt* op RSG Magister Alvinus in Sneek. Bij een terugblik begin maart met een examenklas, vertelde een van zijn leerlingen dat hij door een lessenserie van 2 jaar geleden nu precies snapt hoe virusverspreiding werkt. Direct pakte Mart de module uit de kast, en bouwde deze om naar de actualiteit. Niet alleen zijn eigen leerlingen profiteren hiervan, maar ook 20 andere nlt-scholen gebruiken deze module nu. Tijd voor een gesprek.