• darkblurbg

Bijeenkomst 'Profiel: vliegwiel voor schoolontwikkeling of particulier buitenbeentje'

Op woensdagochtend 20 april organiseert het Profielenberaad van 09.30-12.30 uur een bijeenkomst met als thema 'Profiel: vliegwiel voor schoolontwikkeling of particulier buitenbeentje'.

Aanleiding is een recent advies van de Onderwijsraad ‘Publiek karakter voorop’ waaruit het beeld spreekt dat Profielonderwijs eerder een vorm van privaat onderwijs is, gericht op leerlingen met bijzondere leerbehoeften en gefinancierd met extra ouderbijdragen, dan een deel van het reguliere onderwijs. Ook in de Kamer klonken deze geluiden bij de behandeling van de wetvoorstellen over Vrijwillige Ouderbijdragen. De vraag is waar dit beeld vandaan komt. In de praktijk zijn er voorbeelden van profielen die binnen hun school een katalysator vormen voor onderwijsontwikkeling. Die bijdragen aan talentontwikkeling van alle leerlingen, aan burgerschapsvorming en aan een vakoverstijgende benadering binnen de hele school. Maar er zijn ook voorbeelden waar profielen met argusogen bekeken worden en benijd om hun status en faciliteiten. Daarnaast zijn er profielorganisaties - zoals EVOT - die als expertisecentrum ook een rol vervullen voor niet-aangesloten scholen die ondersteuning nodig hebben.
Tijdens de bijeenkomst zullen van alle drie invalshoeken verschillende praktijkvoorbeelden aan de orde komen en besproken worden. Ter introductie op dit thema hebben we prof. dr. Sietske Waslander, hoogleraar sociologie aan de TIAS School for Business and Society, bereid gevonden om samen met ons dieper in te gaan op deze en andere vragen die ze aan de orde stelt in haar essay ‘Het publieke karakter van het onderwijs’.
In de komende periode zal Pieter Hettema dit thema verder voorbereiden in samenspraak met verschillende profielorganisaties en met prof. dr. Sietske Waslander. Als u zelf goede ideeën of voorbeelden hebt, aarzel niet om contact met Pieter op te nemen!

Tijdens deze bijeenkomst is veel ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen.

Datum: 20 april 2022 van 09:30 (inloop) - 13:00 uur (incl.lunch)
Plaats: SLO, Stationsplein 15, 3818 LE Amersfoort (naast Amersfoort CS)
Gespreksleider: Pieter Hettema
Deelname: gratis voor leden van het Profielenberaad
Aanmelding: via info@profielenberaad.nl

Voor alle duidelijkheid: we willen deze bijeenkomst nog redelijk beperkt van omvang houden, ondanks de aangekondigde versoepeling van de COVID-richtlijnen. De eerder aangekondigde grotere bijeenkomst met verschillende workshops vanuit alle profielorganisaties, houden we veiligheidshalve liever in het najaar (oktober/november).