• darkblurbg

Jubileum-seminar 'Parels van hybride profielonderwijs'

Op vrijdagochtend 3 december 2021 organiseert het Profielenberaad van 10.00-12.00 uur een online jubileum-seminar onder de noemer 'Parels van hybride profielonderwijs'. Het programma bestaat uit een interactieve plenaire bijdrage van Inge Molenaar en Lodewijk Asscher en een workshopronde waarin enkele docenten/scholen hun creatieve voorbeelden delen van een nieuwe balans tussen afstandsonderwijs en fysieke activiteiten. Welke nieuwe onderwijsvormen hebben zich ontwikkeld en wat leren we daarvan?

De groeiende behoefte aan meer hybride vormen van onderwijs zijn ook de basis voor een nieuw initiatief van het Profielenberaad, samen met andere onderwijsorganisaties: een aanvraag bij het Groeifonds om te komen tot de vorming van een Open Leerplatform om gezamenlijk ontwikkeld leermateriaal van Profielorganisaties te bundelen en ruimer toegankelijk te maken voor docenten en leerlingen. Ook dit initiatief zal aan bod komen.

Keynote-speakers zijn:

  • Inge Molenaar, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in digitaal leren en maatwerk in het onderwijs. Haar onderzoek gaat over onderwijstechnologie en gepersonaliseerd leren. Zij gaat in op de vraag hoe (profiel)scholen (nog) meer gebruik kunnen maken van nieuwe technologie in hun onderwijs.
  • Lodewijk Asscher, strategisch adviseur, oud-wethouder onderwijs van Amsterdam en ex-minister, zal ingaan op de meerwaarde van een Open Leerplatform voor zowel leraren als leerlingen en hoe dit een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een Kenniseconomie.

Vervolgens worden in de workshopronde twee parels van hybride profielonderwijs aangeboden.

Tijdens de gehele bijeenkomst is veel ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen.

Klik hier voor het programma en om u aan te melden.