• darkblurbg

Profielonderwijs in tijden van corona - 5: Technasiumonderwijs op afstand

De scholen zijn al een aantal weken gesloten. Ook technasiumdocenten en -leerlingen zijn druk aan het ervaren wat wel en niet werkt bij onderwijs op afstand. Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarbij leerlingen in teams samenwerken aan opdrachten van echte opdrachtgevers is niet het eenvoudigste vak om op afstand door te laten gaan. Gelukkig zijn technasiumdocenten niet voor één gat te vangen.

De beperkingen leiden tot verrassende, creatieve en innovatieve oplossingen. Binnen de landelijke technasiumcommunity delen we deze ideeën met elkaar, zodat iedereen er z’n voordeel mee kan doen.

In plaats van beperkingen, zien de docenten van de technasiumscholen vooral ook oplossingen. Docenten passen de projecten aan, want O&O op afstand betekent bijvoorbeeld dat leerlingen online samenwerken en hun resultaten presenteren. En bij gebrek aan toegang tot de werkplaats met gereedschap en materialen, ontwikkelen ze hun digitale ontwerpvaardigheden. Ook houden ze digitaal contact met opdrachtgevers en experts.

We hebben een online omgeving ingericht met nieuws, documenten, tips en oplossingen voor O&O op afstand. Er staan allerhande relevante documenten b.v. over de afronding van het schoolexamen O&O. Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de community en kan iedereen de oplossingen delen die men zelf inzet voor O&O.

Trainingen op afstand

Veel bijeenkomsten, zoals professionaliseringsactiviteiten, die in deze periode gepland staan gaan in een andere vorm door. De studenten van de minor ‘Projectonderwijs: aan de slag voor bedrijven’ van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bijvoorbeeld volgden de trainingen Maken van een O&O-project en Beoordelen & evalueren van de Technasiumacademie online. De minor leidt op tot O&O-docent i.c.m. een lerarenopleiding in een bètavak.

Steentje bijdragen

Ondanks de schoolsluiting zien toch ook veel scholen kans om een steentje bij te dragen in het bestrijden van het coronavirus. De Zeeuwse technasiumscholen Pieter Zeeman en Het Goese Lyceum en Lyceum Kralingen (Rotterdam) zetten hun 3D-printers in voor het maken van beschermingsmiddelen o.a. voor het Rode Kruis. Lyceum Schöndeln en het Sophianum doneerden beide laboratoriumjassen en veiligheidsbrillen aan huisartsen(posten) in buurt. Mooie voorbeelden van 'Alleen samen krijgen we corona onder controle!'