• darkblurbg

Seminar ‘Toegankelijk Talentonderwijs’

Op woensdagochtend 12 april van 09.30-13.30 uur vindt in Amersfoort bij SLO de 22e halfjaarlijkse conferentie van het Profielenberaad plaats. Na het visie-seminar van november gaan we deze keer dieper in op de vraag hoe invulling te geven aan meer Toegankelijk Talentonderwijs.

Centraal staat de vraag hoe/of we ons als profielorganisaties kunnen herpositioneren en ons (nog) meer kunnen concentreren op onze toegevoegde waarde als expert- en netwerkorganisaties. Dat kan tegelijk ruimte bieden om eerder ontwikkelde projecten/lessenseries in de vorm van open leermateriaal vrij te geven voor een grotere groep scholen en daarmee ons bereik te vergroten. Naast projectleiders, directeuren en voorzitters zijn ditmaal met name begeleiders, regio-coördinatoren en technatoren welkom, zodat ervaringen vanuit de praktijk goed kunnen doorklinken in deze bijeenkomst.

Veel Profielorganisaties worden uitgedaagd hun meerwaarde duidelijker te tonen door druk van buitenaf (OCW en politiek) en door nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen op scholen. We wisselen uit hoe profielorganisaties hiermee omgaan. Waar ligt onze kracht? Wat onderscheidt ons – waarin zit onze echte toegevoegde waarde? Op welke punten kunnen we meer ‘loslaten’?  Kunnen we, naast ons huidige aanbod, een meer gevarieerd aanbod ontwikkelen voor een bredere groep scholen?

Klik hier voor het programma en om je aan te melden.