• darkblurbg

Terugblik op het online seminar 'Parels van hybride profielonderwijs'

Het profielenberaad bestaat 10 jaar en organiseerde op vrijdag 3 december jl. voor de 20e keer een themabijeenkomst. Dit keer stond het online seminar in het teken van ‘Parels van hybride profielonderwijs’. Aanleiding hiervoor zijn de vele creatieve vormen van profielonderwijs die in de afgelopen periode van afstandsonderwijs zijn ontwikkeld.

Daarnaast is een relatie gelegd met de groeifondsaanvraag voor de landelijke ontwikkeling van open leermiddelen, iets waarmee de landelijke profielorganisaties al de nodige ervaring hebben. Aan dit seminar namen zo’n 65 deelnemers deel vanuit profielorganisaties en betrokken partners.

Lodewijk Asscher gaf een online interview vanuit zijn rol als ambassadeur van de groeifondsaanvragen voor het onderwijs. Hij lichtte het belang van open leermiddelen voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs toe. Ook ging hij in op het verbinden van bestaande initiatieven zoals het Profielenberaad. Kijk hier het interview terug.

De plenaire presentatie werd verzorgd door Inge Molenaar, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in digitaal leren en maatwerk in het onderwijs. In haar bijdrage ging ze in op ontwikkelingen op het gebied van onderwijstechnologie en maakte ze duidelijk dat het gaat om hoe deze technologie het pedagogisch-didactische handelen van leraren kan versterken. 

In drie online workshops werden vervolgens ervaringen gedeeld met online profielonderwijs op de volgende thema's:

In het afrondende gesprek met de workshopgevers en Inge Molenaar ging het over de kracht van de scholen, leraren en leerlingen in het realiseren van hybride onderwijs. Om deze ontwikkeling te kunnen doorzetten is het van belang dat scholen de ruimte krijgen om hiermee verder te gaan. De groeifondsaanvraag kan hieraan een impuls geven. 

In april 2022 vindt het volgende seminar van het Profielenberaad plaats, met nog 7 andere voorbeelden van hybride profielonderwijs.